ข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 ตามระเบียบวาระ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

มาตรการของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครูจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คุณนิพนธ์ นันท์สุรกิจ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่ #นักเรียน #นักกีฬาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท #มอบทุนการศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานภายในองค์กร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
7.00 - 16.00น.

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ยินดีต้อนรับข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน

นางสาวเกตน์สิรี พรหมทัศน์ (ครูเก๋) วิชาเอก คณิตศาสตร์

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้ง 6 ท่าน

1. นางสาวสุขนิตา มัจฉา (ครูมด) ภาษาไทย
2. นายศุภฤกษ์ ธรรมโชติ (ครูหนุ่ม) ฟิสิกส์
3. นางสาววรดา มะยุโรวาท (ครูอ้อ) ชีววิทยา
4. นายณัฐสิทธิ์ จิตเนื่อง (ครูณัฐ) ดนตรีสากล
5. นางสาวอรวรรณ โพธิ์แก้ว (ครูหนึ่ง) คหกรรม
6. นางสาวรจเรศ ระโหฐาน (ครูกล้วย) แนะแนว

ประชาสัมพันธ์มอบตัว (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนรอบ 2)

ประชาสัมพันธ์จากงานรับนักเรียน ✨นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนรอบ 2) ให้มามอบตัวนักเรียนในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องทะเบียนวัดผล

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนโคกเจริญวิทยา อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนโคกเจริญวิทยา อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

การรับมอบตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยารับมอบตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบตจ์ (2ท่อน)

วันที่ 1 เมษายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบตจ์ (2ท่อน) ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ "ร้อยดวงใจ..สานสายใย..วังจันทร์วิทยา"

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ "ร้อยดวงใจ..สานสายใย..วังจันทร์วิทยา" ????ครูมัสยา ลืนภูเขียว ????ครูพิชวรรณ สังข์สาลี ????ครูพสิษฐ์ธน พรมแดง ????ครูวิริยะ สมสุภาพ

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระรูปร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาเกษตรนวัต

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครูจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระรูปร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาเกษตรนวัต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

การรับมอบตัวนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 2-3 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ต้องมีผลตรวจ ATK มายืนยันก่อนเข้าสถานศึกษาในวันมอบตัวนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 2 - 3 เมษายน 2565) * ผลการตรวจ ATK ต้องเป็นรูปภาพหรือใบรับรองจากสถานพยาบาล

รายชื่อนักเรียนมอบตัวโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานรับนักเรียน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅รายชื่อนักเรียนมอบตัว ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนว่ามอบตัวห้องใด และมามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด - ผู้ปกครองมารับใบมอบตัวนักเรียนได้ที่ป้อมยามหน้าโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 - กรอกข้อมูลใบมอบตัวนักเรียนให้เรียบร้อยและนำมายื่นให้ครูรับมอบตัวในวันและเวลาที่มอบตัว

กองทุนสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิโรงพยาบาลแกลง มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 แก่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 กองทุนสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิโรงพยาบาลแกลง มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 แก่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมี นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ประธานมูลนิธิ ร่วมเป็นตัวแทนกองทุนมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมขาตั้งพื้น แอลกอฮอล์75% หน้ากากอนามัย จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,430 บาท

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีด้วย Google Site

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูทุกคน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีด้วย Google Site ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การสร้างสื่อเพื่อเตรียมประเมิน PA รูปแบบออนไลน์ และให้ครูสามารถสร้างสื่ออินโฟร์กราฟิกประกอบสื่อการเรียนการสอน

ประกาศจากงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

✅1. งดการสอบนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ✅2. มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (2-3 เมษายน 2565) ✅3. ตรวจสอบรายชื่อการมอบตัวทางเว็บไซต์โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565) ✅4. นักเรียนที่ยังส่งเอกสารการสมัครเรียนไม่ครบ ให้นักเรียนนำมาให้อีกครั้งในวันมอบตัว ✅5.อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา

ด้วยโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 ประเเภทโควตาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับแสดงความยินดี กับนางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.59 น.

แจ้งการหยุดเรียน On-site และปรับเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน On-site และปรับเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้การต้อนรับผู้ปกครอง เพื่อประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง #ประชุมผู้ปกครอง #ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือทั้งในและนอกสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน #ครูนอกโรงเรียน

มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กำหนดการรับสมัครนักเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 #วันสมัครเรียนให้เตรียมเอกสารให้ครบดังต่อไปนี้
1. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ หนังสือรับรองเกรดเฉลี่ย และการเป็นนักเรียน ปพ.7
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา และมารดา
3. สูติบัตร (ใบเกิด)
4. รูปถ่ายชุดนักเรียนนิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป ( ติดใบสมัคร, ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร และติดใบมอบตัว )

ประกาศเปิดเรียน On-Site

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประกาศเปิดเรียน On-Site ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนักเรียนมาเรียนแบบแบ่งกลุ่ม A และ B รายละเอียด คลิกอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลตรุษจีนมาแล้ว...

เทศกาลตรุษจีนมาแล้วค่าา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน มีกิจกรรมดีดีมาแจกจ้าาา ทำได้ 80 % ได้เกียรติบัตรไปเลยจ้าา มาร่วมทำกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ ฝึกภาษาจีนกันค่ะ **ปล. ทำได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ก.พ. 65 เท่านั้นนะคะ ช้าหมดอดได้น้าา

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญ #วันครูแห่งชาติ2565 #16 มกราคม 2565

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญ (One Slogan One School : OSOS) ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
แบบอย่างการอุทิศตน
เพื่อเยาวชนไทยพัฒนา
ผู้ทรงคุณค่านามว่า "ครู"

สวัสดีปีใหม่ (Happy New Year 2022)

สวัสดีปีใหม่ 2565 (Happy New Year 2022) จากคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
[ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่
น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล
ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ]

ถ่ายทอดสด การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ปีที่ 32) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา VS โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา

ประกาศ การลดเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม 2,000 บาท ลดเหลือ 1,500 บาท

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง โควิด-19 ในปัจจุบัน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กำหนดอัตราในการลดเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

นางสาวรพีพรรณ แสงใส นักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นางสาวรพีพรรณ แสงใส นักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้รับคัดเลือกเป็น นักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13–19 ธันวาคม 2564 ณ ยิมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง (รอบชิงชนะเลิศ) โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ พบ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาวิชาการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ปีที่ 32)ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2564 ณ สนามโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

บริษัททิพยประกันภัยมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ให้กับผู้ปกครองของเด็กหญิงปภาวรินทร์ ดิดตลอด

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 บริษัททิพยประกันภัยมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท

กิจกรรมวันคริสต์มาสออนไลน์สุดปังจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มาแล้วววววว กิจกรรมวันคริสต์มาสออนไลน์สุดปังจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เริ่มส่งผลงานการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 7-22 ธันวาคม 2564

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายศักดา สรรเสริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

แสดงความยินดี ครูกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดี ครูกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการจัดการเรียนการสอน ลำดับที่ 1

กองแผนและกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงตรวจพื้นที่สร้างอาคารเรียน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กองแผนและกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงตรวจพื้นที่สร้างอาคารเรียนร่วมกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งงดการเรียนการสอน และกำหนดวันจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เรื่อง แจ้งงดการเรียนการสอน และกำหนดวันจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เรื่อง การขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขันระดับประเทศ จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช มิสเกตุ ผู้จัดการส่วนหน่วยวิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง และคุณชุติกาญจน์ จันทร์สว่าง ตัวแทนหน่วยบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขันระดับประเทศ จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

สรุปการรับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สรุปการรับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายศักดา สรรเสริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทย ในโอกาสนี้ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มาให้บริการวัคซีนและดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี

คณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายศักดา สรรเสริญ ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายศักดา สรรเสริญ ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในโอกาสนี้ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบพระคุณ นพ.ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์ นายจำนงค์ มีลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคลองเขต ที่ได้นำเจ้าหน้าที่มาให้บริการวัคซีนและดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลวังจันทร์ สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ดูแลนักเรียนในการรับวัคซีนเป็นอย่างดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "ครูผู้สอนดีเด่น" "ระดับดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ "ระดับประเทศ" ประจำปี 2564 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันนิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีของความเป็นไทย ให้มาติดต่อรับรางวัล ตามเวลาที่กำหนด ที่โรงเรียน (ห้องวิชการ)

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี 2564

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

การให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

แบบสำรวจข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Pfizer) โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอแสดงความยินดีกับครูกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม "นิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีความเป็นไทย“ รดับ ชั้น ม.ปลาย

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม "นิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีความเป็นไทย“ ระดับ ชั้น ม.ต้น

นิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีความเป็นไทย

เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "นิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีความเป็นไทย“

ดาวโหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 2564

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 สอบคัดเลือก วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้ตระหนักถึงความรุนแรง.....

กิจกรรมวันคริสต์มาส วังจันทร์วิทยา

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก....

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเกษตรนวัต

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเกษตรนวัต และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ....

ถ่ายทำรายการเด็กอวดดี

ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์ได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาจังหวัดระยองเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีศักยภาพในการเป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ...

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชนิดกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชนิดกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ...

การอบรมพัฒนานวัตกรน้อย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนานวัตกรน้อย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...

วันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา...

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ที่เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้...

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรอนงค์ เพชรอุราสินธ์ุ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีกับ คุณครูอรอนงค์ เพชรอุราสินธุ์...