โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอแสดงความยินดีกับครูกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

https://www.facebook.com/wangchanwittaya/posts/4529196377146755
อ่านแล้ว : 68 ครั้ง