คณะครูเดินทางไปโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ เพื่อดูการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำ การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน


อ่านแล้ว : 59 ครั้ง