นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

https://www.facebook.com/wangchanwittaya/posts/4670297613036630
อ่านแล้ว : 76 ครั้ง