อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
อ่านแล้ว : 63 ครั้ง