นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

https://www.facebook.com/wangchanwittaya/posts/4682408091825582
อ่านแล้ว : 78 ครั้ง