ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชน ภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ✅ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท


อ่านแล้ว : 48 ครั้ง