ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


อ่านแล้ว : 70 ครั้ง