ขอขอบคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์คุณปรีชา ดำคลองตัน (รองแฉะ) และทีม 6 ล้อที่นี่วัดใหม่ทุกท่าน ได้สนับสนุนดินจำนวน 50 เที่ยว


อ่านแล้ว : 35 ครั้ง