ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข ตำแหน่ง ครู ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


อ่านแล้ว : 202 ครั้ง