โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอขอบคุณบริษัทเอสอาร์พี โพลีแพค จำกัด ที่มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับทางโรงเรียน


อ่านแล้ว : 64 ครั้ง