โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัฐพร พุ่มจันทร์
นางสาวณัฐพร พุ่มจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเอกอนงค์   ลี้กุล
นางเอกอนงค์ ลี้กุล
ครู คศ.3
นางกนกวรรณ  เสือศิริ
นางกนกวรรณ เสือศิริ
ครู คศ.3
นายกิจจา  กสิกรรม
นายกิจจา กสิกรรม
ครู คศ.2
นางสาวหฤทัย ใจดี
นางสาวหฤทัย ใจดี
ครู คศ.2
นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข
นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข
ครู คศ.1
นางสาวจรัสนภา นามโคตร
นางสาวจรัสนภา นามโคตร
ครู คศ.1
นางสาวภาวณี ชุติกาญจนกุล
นางสาวภาวณี ชุติกาญจนกุล
ครู คศ.1
นางสาวปภาภัทร อาจวิชัย
นางสาวปภาภัทร อาจวิชัย
ครู คศ.1
นางสาวหทัยชนก วงศ์ละคร
นางสาวหทัยชนก วงศ์ละคร
ครู คศ.1
ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพิมล เมลกูล
ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพิมล เมลกูล
ครู คศ.1
นางสาวปียภัสร์ รัตนาธรรม
นางสาวปียภัสร์ รัตนาธรรม
ครู คศ.1
นางสาวภัสร์สรัณณัฐ พรหมปองสุข
นางสาวภัสร์สรัณณัฐ พรหมปองสุข
ครูผู้ช่วย
นางสาวคณิศฐารัศมิ์  ใจภักดี
นางสาวคณิศฐารัศมิ์ ใจภักดี
พนักงานราชการ
นางสาววิลินดา มงคลวรกิจ
นางสาววิลินดา มงคลวรกิจ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเบญจวา ก่ำน้ำจั้น
นางสาวเบญจวา ก่ำน้ำจั้น
ครูอัตราจ้าง