โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ข่าวและกิจกรรม

พิธีมอบเงินบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน โดยนายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000,000 บาท

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน โดยนายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายทศพล บวรโมทย์ นายอำเภอวังจันทร์ นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปรีชัย ชุ่มบุญยืนยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาร่วมรับมอบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

14 ครั้ง
งานประเพณีวิ่งควายชุมแสง ครั้งที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมงานประเพณีวิ่งควายชุมแสง ครั้งที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบสานกันมาช้านานของพี่น้องชาวชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ณ บริเวณตลาดชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

11 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพประจำปี ภายใต้หัวข้อ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว” ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพประจำปี ภายใต้หัวข้อ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว” ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ ????เด็กหญิงญาดา ปู่สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ????เด็กชายฉายวิชญ์ รุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ????ครูผู้ฝึกสอน : นายมานะ พิมพ์ชัย ✅ แหล่งข้อมูล/ภาพ : นายมานะ พิมพ์ชัย ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

10 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่2 #ได้สิทธิ์ตัวแทนไปชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดกระบี่

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่2 #ได้สิทธิ์ตัวแทนไปชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดกระบี่ ✅ ครูผู้ฝึกซ้อม : นายชัชนาถ ฉายาชวลิต และนายวีรศักดิ์ ปกป้อง ✅ แหล่งข้อมูล/ภาพ : นายชัชนาถ ฉายาชวลิต และนายวีรศักดิ์ ปกป้อง ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

11 ครั้ง
การรับสมัครธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เรื่อง การรับสมัครธุรการโรงเรียน ✨สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องอำนวยการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2566 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

8 ครั้ง
ครงการการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่น “ThalD”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายทศพล บวรโมทย์ นายอำเภอวังจันทร์พร้อมด้วยคณะได้ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่น “ThalD” ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคนไทยและสร้างมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

12 ครั้ง
รางวัลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับ ???? รางวัลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 1. นางสาวพัชร์ชรินทร์ เอี่ยมกำแพง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน 2. นางสาวมาณี คุสิตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน 3. นางสุดารัตน์ กุลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน ✅ แหล่งข้อมูล : นางสาวโกมลชนก สีชาวนา ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

10 ครั้ง
นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับดีเยี่ยม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับดีเยี่ยม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ✅ แหล่งข้อมูล : นางสาวโกมลชนก สีชาวนา ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

10 ครั้ง
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สหวิทยาเขตระยอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา และโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

9 ครั้ง
รับมอบทุนการศึกษา จากคุณกิตติ กิจปภาพงศ์และคุณศุภานัน กิจปภาพงศ์ เจ้าของบริษัท เส้นดี 99 จำกัด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมนตรี ชูราศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ ศักดา สรรเสริญ นำผู้ฝึกสอนนายวีระศักดิ์ ปกป้อง พร้อมด้วยนักกีฬาวอลเลย์บอล รับมอบทุนการศึกษา จากคุณกิตติ กิจปภาพงศ์และคุณศุภานัน กิจปภาพงศ์ เจ้าของบริษัท เส้นดี 99 จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาด้วยดีเสมอมา

13 ครั้ง
นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ให้โอวาท ให้พร และมอบทุนสนับสนุนให้แก่นักกีฬาฟุตซอลตัวแทนจังหวัดระยอง ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ณ จังหวัดตราด

นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ให้โอวาท ให้พร และมอบทุนสนับสนุนให้แก่นักกีฬาฟุตซอลตัวแทนจังหวัดระยอง ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ณ จังหวัดตราด ????รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี 2566 กีฬาฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ✅ แหล่งข้อมูล/ภาพ : นายทรงฤทธิ์ อามาตย์มนตรี ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

11 ครั้ง
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลวังจันทร์ สำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนหญิง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 งานอนามัยและสุขภาพ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลวังจันทร์ สำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนหญิงโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ที่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายเร่งรัด 100 วันของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅ แหล่งข้อมูล : นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์ ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

11 ครั้ง

OBEC news

OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น "ระดับประเทศ" ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ: นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 ผู้จัดทำ: นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้จัดทำ: ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ผู้จัดทำ: นางสาวศิริกมล บุญสนอง
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดทำ: นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service ผู้จัดทำ: นายพสิษฐ์ธน พรมแดง

แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง