สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความกระตือรือร้นและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง

88 ครั้ง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สหวิทยาเขตระยอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา และโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

82 ครั้ง
โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอแจ้งการหยุดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 1 วัน

114 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นำโดยนายทวีวัฒน์ เบญจมาศ และนางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

138 ครั้ง
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเป็นประธานในพิธีกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

122 ครั้ง
ค่ายพุทธบุตรทำดีเพื่อพ่อ-แม่

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรทำดีเพื่อพ่อ-แม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ณ วัดบึงตากาด อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

115 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

128 ครั้ง
ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "เพื่อหาเงินสมทบงบประมาณในการสร้างเรือนพักนอนนักเรียน" #วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

118 ครั้ง
ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ "ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ" ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับนายฉายวิชญ์ รุ่งเรือง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 #ระดับประเทศ ในการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ "ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2565 (วันวิทยาศาสตร์) #ระดับชั้นต้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

126 ครั้ง
Welcome to Wangchanwittaya school

Welcome to Wangchanwittaya school

121 ครั้ง
ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออก วอลเลย์บอลยุวชน"เอสโคล่า"รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน"เอสโคล่า"รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่33) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่าง​ วันที่​ 13-20 พฤศจิกายน​ 2565​ (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก)​ ณ​ ยิม​โรงเรียน​ชุมชน​วัด​หนอง​ค้อ​ จังหวัด​ชลบุรี ประจำวัน​ที่​ 20​ พฤศจิกายน​ 2565 ประเภท​ที​มหญิง คู่​ที่​ 51​ #รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียน​วังจันทร์​วิทยา​ จังหวัด​ระยอง​ #ชนะ​ โรงเรียน​ชุมชน​วัด​หนอง​ค้อ​ จังหวัด​ชลบุรี​ ด้วยส​กอร์ 3:2 เซ็ต​ 22:25 17:25 25:18 25:16 15:11 ใช้เวลา​การแข่งขัน​ 2​ ชั่วโมง​ 9​ นาที #ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกไปแข่งที่จังหวัดนครราชสีมา

123 ครั้ง
โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นศูนย์สอบประจำอำเภอในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นศูนย์สอบประจำอำเภอในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้มีการกำหนดให้นักเรียนได้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เพื่อสอบวัดความรู้วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

162 ครั้ง

OBEC news

OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น "ระดับประเทศ" ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ: นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 ผู้จัดทำ: นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้จัดทำ: ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ผู้จัดทำ: นางสาวศิริกมล บุญสนอง
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดทำ: นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service ผู้จัดทำ: นายพสิษฐ์ธน พรมแดง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง