การให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/wangchanwittaya/videos/211533864302268/
อ่านแล้ว : 59 ครั้ง