รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเกษตรนวัต

https://www.facebook.com/wangchanwittaya/posts/3774213269311740
อ่านแล้ว : 90 ครั้ง